Көк Ыяш Аът чылын январь 31-де уткуур бис Печать
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Автор: Меңги Ооржак   
11.01.2014 08:22

VisitTuva

2014 чыл – чөөн чүк санаашкынын езугаар Көк Ыяш Аът чылы. Ол ам удавайн келир. Шагаа бүдүүзүнде Тываның бүгү хүрээлеринге байырлал мөргүлдери болур. «Сүбедей» универсалдыг спорт залы база хөгжүм-шии театры хондур ажылдаар, күзелдиг кижилер мөргүлге олуруп ап болур аргалыг. Дөгээ даанга чаңчыл езугаар даңгаар эртен саң салырының езулалы эртер, а хүндүс Арат шөлүнге янзы-бүрү мөөрейлар, маргылдаалар база театр база филармонияга Тываның уран чүүлүнүң  мастерлериниң концерттери болур. Шагааның бирги хүнүнде дөргүл-төрелдеринге аалдап барып, белек-селээн сунар, чолукшуур. Шагаа – ай-биле санаар Чаа чыл байырлалы, тываларның чыл санаашкынында улуг, эң чугула байырлалдарының бирээзи. Чаа чыл чыл эгезиниң ак айында (январь-февраль) келир. Ук ай-хүннү ламалар тодарадып доктаадыр.

Бо чылын, Тываның Камбы-Лама Эргелелиниң дыңнатканын езугаар, Шагаа 2014 чылдың январь 31-де болур.

Шагаага чедир үш хонук дургузунда база чаа чылдың дүшкенинден бээр ай иштинде багай чүүлдер кылбас, арага-дары амзавас. Ол хуусаада  эки чүүлдер кылырга,  чүс катап көвүдээр, а багайны кылырга,  база ол хире немежир. Шагаа бүдүүзүнде аргалыг-ла болза эртенгиниң 3 шактан 6 шакка чедир удуваза дээре, чүге дээрге чаа чыл хүн үнери-биле катай аалдап келир болгай. Будда бурган аал-ораннарны кезип чорааш, удуп чыдар улусту өлүглер санынче киирип, оларны алгап-йөрээвейн баар деп чугаа база бар болгай.

М.Ооржак очулдурган.

 

Обновлено 11.01.2014 08:39