Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Кол арын
ЕНИСЕЙ БИЖИКТЕРИНДЕ БОЛГАШ ТЫВА ШҮЛҮК ЧОГААЛЫНДА АЙ БИЛЕ ХҮННҮҢ ПОЭТИКТИГ ОВУР-ХЕВИРИ PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
17.02.2013 18:36

Уран Донгак


Орхон-Енисей тураскаалдарында бижимелдерниң эрте-бурунгу овур-хевирлеринде бурунгу түрктерниң өртемчей көрүүшкүнү, делегей билиишкини көрүнчүктелген. Енисей кавызындан тыпкан хөөр бижиктеринде сарыг өртемчей-биле чарлып тура, маадыр: «Элим, хааным, силеримге пөкпедим, хүнден, айдан астыктым, халак!» – «äliм каным сiза бокмадiм кун аi азыдым iыта!» – деп халактаар.

 
 
Сергей Пюрбюнүң шүлүктеринде бурунгу түрк бижимелдерниң аян-хөөннери PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
17.02.2013 18:34

Василий Салчак, ТГШИ-ниң

эртем архивиниң эргелекчизи

Аян-хөөн дээрге тема болгаш идея-биле чергелештир кандыг-ла бир немелде утканы киирип чоруур чогаалгалдың бир кезээ. Ынчаарга аян-хөөн бүрүзү турумчуй берген тус-тус уткаларлыг болур.

Аян-хөөн болза чамдыкта хевири өскерлип, дапкырлап чоруур чаңгыс сөс азы сөс каттыжыышкыны-даа бооп болур, азы аңгы-аңгы лексиктиг кезектерниң дузазы-биле кандыг-ла бир утканы илередип болур, бир болза чогаалга эпиграф азы кандыг бир эгениң ады болуп кирип кээр ийикпе, азы сөзүглелден чүгле даап бодаашкын-биле эскертинер суг болгулаар.

 
 
Шүлүкчү Роман Лудуптуң шүлүктериниң онзагайы PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
17.02.2013 18:32

Январина Яковлевна Яндак,

Нарын школазының эге класстар башкызы

1980 чылдарның ортан үезинде Роман Лудуптуң шүлүктери тыва номчукчуларга билдинип эгелээн. Ынчан парлаттынган ооң шүлүктери тыва поэзияга чаа сырын, онзагай аялга кылдыр дыңналып, билдинип келген. Ооң шүлүктери өскелерден аңгыланып турары дыка көскү болган. Ынчан солун-сеткүүлдерге ооң шүлүк бижиир аянын Сергей Есенинге деңнеп турган. Ылаңгыя «Ийи чагаа», «Сөөлгү дүннү сактып артар, ол-ла ыйнаан…», «Эр болуп аккыр өөмден ужуп үнгеш…», «Уттундурган одуруглар» дээн чижектиг шүлүктер номчукчуларның сеткил-сагыжының аялгазынга хөөннежи берген. Р. Лудуптуң баштайгы номунда ынакшыл темазы колдап турган. Ийиги ному «Чер – Дээрниң кыйгызында» автор көңгүс өске деңнелге көстүп келген. Ийиги номда ынакшыл темазы база бар, ынчалза-даа ада-чуртунуң, арат чонунуң келир үези дээш сагыш човаашкыны буддизм философиязының көрүжүн таварыштыр төрүттүнүп келгени көскү апарган.

 
   
СТЕПАН САРЫГ-ООЛДУҢ ӨРТЕМЧЕЙЖЕ КӨРҮЖҮ PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
17.02.2013 18:28

У. А. Донгак, ТГШИ-ниң чечен чогаал

секторунуң башкарыкчы эртем ажылдакчызы,

филология эртемнериниң кандидады


Тыва литератураның классиги С.А. Сарыг-оолдуң чогаалдары ам-даа чаа-чаа салгалдарга чоннуң чурттап эрткен төөгүзүн, өртемчейже көрүжүн, күзелдерин дамчыдып, кадагалап чоруур. Чүнүң-даа мурнунда «өртемчейже көрүш» деп сөстерни тодарадып көрээлиңер. «Өртемчей» – чер-делегей, оон делгемнеринде амылыг болгаш амы чок бойдус, амыдырал-чуртталга. «Чогаалчының көрүжү» – делегейни канчаар көрүп, билип турары; чогаалчының амыдырал, чөптүг (база) – чөптүг эвес чорук(тар) дугайында бодалдары, философчу угаадыглары, күзелдери, идеалдары. Ынчап кээрде, «чогаалчының өртемчейже көрүжү» деп сөстерде «чер-делегей, амылыг болгаш амы чок бойдус, оларның аразында кижи, кижиниң амыдырал-чуртталгазының дугайында чогаалчының философчу көрүжү, үзел-бодалы, күзелдери» деп утканы киирип турар бис.

 
 
Три тувинские сказки попали в сто главных книг для российских школьников PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
17.02.2013 18:19

ЦА №3 (25 — 31 января 2013)
Чимиза ЛАМАЖАА


Школьникам России рекомендовано самостоятельно прочитать сто лучших книг, написанной отечественными авторами.

Список утвердило Министерство образования и науки РФ после активного обсуждения органов государственной власти, научных и педагогических структур, общественных организаций.

Первоначально было предложено около пяти тысяч книг. Из них был сформирован итоговый список «100 книг».

Среди ста главных книг, без которых не может обойтись думающий ребенок и взрослый, роман В. Арсеньева «Дерсу Узала», «Идиот» Ф. Достоевского, «Волшебник изумрудного города» А. Волкова, «Тимур и его команда», «Чук и Гек» А. Гайдара, «Белеет парус одинокий» В. Катаева, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «И дольше века длится день», «Белый пароход» Ч. Айтматова, «Понедельник начинается в субботу» и «Трудно быть богом» братьев Стругацких, трилогии В. Яна «Чингиз-хан. Батый. К последнему морю» и А. Рыбакова «Кортик. Бронзовая птица. Выстрел».

 
   
«Эртем даңгыназы болгаш тажызы-2013» PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
17.02.2013 18:07

Светлана Балчыр

Мөөрей, мөөрей…

2013 чылдың январь 21-ден февраль 22-ге чедир Тываның күрүне университединде Эртем хүннери эртип турар. Ынчангаш ында янзы-бүрү семинарлар, лекциялар, школа өөреникчилери-биле, эртемденнер-биле ужуражылгалар, ажык эжиктер хүннери болуп турар.

Бо хемчеглер-биле чергелештир февраль 6-да Тываның күрүне университединиң башкыларының аразынга Россияның Эртем хүнүнге тураскааткан «Эртем даңгыназы болгаш тажызы-2013» деп солун мөөрей болуп эрткен. Аңаа аңгы-аңгы факультеттерниң төлээлери дыка идепкейлиг киришкен. Ук мөөрей университет башкыларының аразында бир дугаар эртип турары-биле онзагай болган. Келген аалчылар, аарыкчыларның алгы-кышкызындан бүдүн зал диңмиреп турган дизе, хөөредиг болбас.

Обновлено 17.02.2013 18:09
 
   


Страница 12 из 18
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ