Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Кол арын
ШАГАА КЕЛДИ, ЧОЛУКШУУЛУ! PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
06.02.2013 20:48

Игорь Иргит .

«ТА», № 5, 2013 чыл февраль 7.

Шагаа дээрге Төп Азия чоннарының, ол болза кыдаттар, маньчжурлар, моолдар, көрейлер, японнар, тибеттер, буряттар, база тываларның сарыг шажын езулалы-биле, ай санаашкынын барымдаалаан, Буддизмниң чаа чылды демдеглээн байырлалы-дыр. Моолдап ону «сагаан сар» дээр. Ак ай дээни ол. Ук байырлал Уранхайны манчы-кыдаттар эжелеп алган соонда нептерей берген… 

Обновлено 06.02.2013 20:58
 
 
Прогноз на Год Змеи от шамана Дугар-Сюрюна Ооржака PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
06.02.2013 20:35

Кристина Михайлова, газета "Плюс Информ", plusinform.ru

Тувинцы, как и многие восточные народы, встречают Новый год – Шагаа по лунному календарю. Определенной даты этого праздника нет. Его наступление может смещаться с конца января до начала марта. Но чаще праздник приходится на февраль. Празднование Нового года по лунному календарю в Туве с каждым годом обретает все большую популярность. Становится все меньше жителей республики, которые равнодушно относятся к Шагаа. Он действительно объединяет людей. Корреспондент еженедельника узнал, что в этом году ждет людей и каким он будет. 

 
 
Национальный музыкально-драматический театр имени Виктора Кок-оола приглашает на спектакли и концерты в феврале PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
05.02.2013 21:03

 

ЦА №4 (1 — 7 февраля 2013) 

1 февраля в 18 часов.

Премьера легенды А. Ооржака и Х. Шириин-оола

«Эгил, эжим, эгил!» – «Вернись, мой друг, вернись!»
Режиссер – Алексей Ооржак. В ролях: Айдыс Чадамба, Шенне Шоюн, Айдын Бады-Сагаан, Сайдаш Монгуш, Мерген Хомушку, Айдыс Даржай, Олимпиада Чывырал. Спектакль идет на тувинском языке. (+12)

Обновлено 05.02.2013 21:10
 
   
"Тыва хамнарның алгыштары" - немец дылда PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
05.02.2013 20:37

Марина Кенин-Лопсан, газета "Тувинская правда"

 

В Западной Европе только что вышла в свет книга доктора исторических наук Монгуша Кенин-Лопсана «Алгыши тувинских шаманов». Основательное и солидное издание Европейского отделения Фонда шаманских исследований, основанного американцем (США) Майклом Харнером в 1985 году. Много усилий в новинку вложено венцем (Австрия) Паулем Уккусичем, в прошлом журналистом, и созданной им командой. 
А начиналось всё довольно давно, в начале 1990-х годов. В ранее «закрытую» пограничную Туву стали приезжать любопытные иностранцы. Среди прочих – ученый Хеймо Лаппалайнен из Финляндии, глубоко изучавший традиции народа в центре Азии (часть его праха развеяна над горой Хайыракан – так завещал влюбленный в Туву исследователь). Именно он поведал своим коллегам и друзьям, в том числе и известному ученому из Калифорнии Майклу Харнеру, что в Туве можно увидеть много интересного, среди прочего – сохранившиеся традиции шаманизма. А это весьма удивительно, ценно и уникально.

Обновлено 05.02.2013 20:56
 
 
Шагааның ыдыктары PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
04.02.2013 21:07

Национал школа хөгжүдер институт

Этнопедагогика шинчилелдериниң лабораториязы

Тываның девискээринде, Моолда Цэнгэл, Буянт, Хубсугул тываларында Шагааны канчаар эрттирип турарын бис он ажыг чылдар дургузунда шинчилеп, чончу дуржулганы хайгаарап келгенивистиң түңнелинде, Шагааның амгы үеде өөредиглиг үш кол ыдыын тодараттывыс.

Шагаа дээрге «шаг» (үе), «аа» (баштайгы сүт) деп сөс каттыжыышкынындан тургустунган сөс болур. Ынчангаш чаа үениң дүжүп кээрин чаш төлдүң чаларап бодарааны-биле дөмей кылдыр көрүп турары дыка үнелиг чүүл болур. Чаа үениң кээрин чаш төлдү манааны дег бүдүү, аажок кичээнгейлиг белеткенип манаар. Чижээлээрге, шагаа дүшкүже, оюн-тоглаа эрттирбес чаңчылды сагып турар улус хөй болуп турар.

 
   
Бай-Оваа – төөгүвүс PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
04.02.2013 20:47


Ай-кыс ОЮН,

Мөген-Бүрен ортумак школазының дыл башкызы.

Төп Азияның дыка хөй чоннары бойдусту, чер, суг ээлерин болгаш өгбелерниң сүнезиннерин ыдыктап дагыыры нептерээн турган. Даштыкы дерилгези-биле оваалар каш янзы хевирлиг болур. Чамдыкта оваалап каан даштар аразында кургаг будуктарда чаламалар баглап каан ийикпе, калбак даштарны чыып каан пирамида хевирлиг-даа болур. А чамдыкта кургаг будуктан кылган бөдей чадыр хевирлиг, иштинче кире бээр эжиктиг болур.

А тываларда дөрт аңгы оваа хевири бар дээрзин эртемден М.В. Монгуш «Тывада ламаизм» деп номунда делгереңгейи-биле бижээн.

Бирээде, буга дөзүнүң оваазы — буга суунуң бажы кайыын эгелээн-дир, аңаа тургузар. Ийиде, эң-не делгереңгейи – арт-сын оваазы, ону улуг арт-сыннар кырынга тургузар. Үште — төрел бөлүк оваазы база дөртте — тайга оваазы.

 
   


Страница 14 из 18
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ