Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Архивы

Фильтр 

 • В Туве оцифрованы первые 200 редких книг

    В Туве оцифрованы первые 196 материалов из фонда редких книг Национальной библиотеки им. Пушкина, в котором насчитывается более 2000 издани...
 • Увековеченная память Владимиру Серен-оолу

      25 мая 2012 г. состоялось открытие мемориальной доски, посвященное памяти известного писателя, драматурга, артиста Владимира Серен-оола. ...
 • Чогаадыкчы аныяктарның одаа

  Чогаадыкчы биле чогаалчы деп сөстер көңгүс ийи аңгы уткалыг дээрзин билир бис. Чогаадыкчы дээрге, уран-чечен аргалар дузазы-биле бодунуң о...
 • Хола-Хараганга ховар байырлал

  Мооң мурнунда «Шынга» чарлааны, чүгле Россияда эвес, Бүгү-делегейниң аян-чорукчузу, уран чогаадылганың хөрлүг одунуң кыпсыкчызы Маадыр-оо...
 • Башкыларның арга-дуржулгазындан

  Тываның күрүнениң башкылар билии бедидер институдунуң  Өөредилге-методиктиг Чөвүлелиниң шиитпирин езугаар "Тыва чогаалды 10-11 класстарга...
 • Александр Даржайның «Ынакшылдың ширээзи» деп сонеттер дептеринге хамаарыштыр

    Василий Салчак, ТГШИ-ниң эртем архивиниң эргелекчизи   Сонет аныяк тыва шүлүк чогаалынга 1940 чылдарның төнчүзүнде-ле көстүп келген. Ук ж...
 • Семинар бедик деңнелге эрткен

  2012 чылдың май 11-де Тываның Башкылар билии бедидер институдунуң филология кафедразы  Туранның №2  школазынга "10-11 класстарга тыва дылды өө...
 • Тиилелге хүнү-биле!

  ...
 • БАЙЛАК МААДЫР (Баллада)

      Куулар Черлиг-оол I Чааскаан артым диве, угбай, Бүгү тыва чонуң бар-дыр. Чалар оттуг тулчуушкунга Бүзүрелиң кагбааның дег, Бай...
 • ЧОГААЛЧЫГА ЧОНУ ЧОРГААРЛАНГАН

    Суурнуң культура одаа. Олче кирип кээрге, тыва дылда кылган тускай делгелгелерни келгеннер улуг сонуургал-биле көрүп турлар. Оларның ар...
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ