Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Чаа өөредилге чылы-биле, эргим коллегалар! PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
30.08.2012 11:55

Сериин күс-даа билдиртпейн чедип келди,

Сентябрь 1 байырлалы  - онзагай хүн.

Чеже-чеже чаштарны бис ол хүн хүлээп,

Сеткиливис ханызындан өөрүүр ийик бис.

 

Чечек туткан бичии сургуул уткуй кел чор,

Чаптанчыын көр, үе безин оожумнай бээр.

Хүрең-кызыл арны чырып, чылчырыктаан -

Хүлүмзүрүү кем чок, арыг: ыглаксааң кээр.

 

Чылдың күзүн олар-биле ужурашкаш,

Шыны херек, омак-сергек апаар ийик бис.

Чүрээвистен шилип алган мергежилдиг,

Чүден артык хүндүткелдиг башкылар бис.

 

Байырлалдың бүдүүзүнде силерге мен

База катап аас-кежиин күзеп тур мен.

 

Хүндүткел-биле, силерниң Меңги Ооржак.

2012 ч. август 30. Туран.

 

Обновлено 30.08.2012 12:23
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ