Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

«Бүгү Россияныӊ төрээн дылдар, ооӊ иштинде орус дылдыӊ, башкыларыныӊ мастер-клазы – 2012» болуп эрткен. PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
09.09.2012 20:01

Августуӊ 22-24 хүннеринде Саранск хоорайга (Республика Мордовия) «Бүгү Россияныӊ төрээн дылдар, ооӊ иштинде орус дылдыӊ, башкыларыныӊ мастер-клазы – 2012» болуп эрткен.

Августуӊ 22-24 хүннеринде Саранск хоорайга (Республика Мордовия) «Бүгү Россияныӊ төрээн дылдар, ооӊ иштинде орус дылдыӊ, башкыларыныӊ мастер-клазы – 2012» болуп эрткен. Ук конкурстуг хемчегге Кызылга февраль-март айларда болуп эрткен «Төрээн дыл болгаш литература башкыларыныӊ тергиини – 2012» деп бедик атка төлептиг болган Кызыл-Мажалыктыӊ №1 школазыныӊ тыва дыл болгаш чогаал башкызы Ооржак Зоя Сартыбаевна Тыва Республиканы төлээлеп, чедиишкинниг киришкеш келген. Аӊаа Россияныӊ аӊгы-аӊгы субъектилеринден 26 башкы боттарыныӊ мергежилин көргүскеннер. Түӊнелинде Зоя Сартыбаевнаныӊ педагогиктиг ажылын жюри бедик деӊнелдиин демдеглеп, аӊаа хары угда 2 диплом болгаш 3 хүндүлүг бижикти тывыскан. Олар дээрге: 1. Диплом победителя «Всероссийского мастер-класса учителей родных, включая русский, языков - 2012» в номинации «За высокое педагогическое мастерство» (МОиН РФ, МО Республики Мордовия); 2. Диплом за большой вклад в сохранение национальной самобытности и укрепление единства народов России (Ассамблея народов России); 3. «Благодарность за высокое профессиональное мастерство и умение творчески раскрывать духовный потенциал родного языка и культуры» (Государственная дума РФ, Комитет по делам национальностей); 4. «Благодарственное письмо за активную творческую позицию в деятельности, направленной на сохранение, развитие языков и культур народов России, на укрепление межнационального согласия и гражданской солидарности в подрастающем поколении» (Министерство регионального развития РФ); 5. «Благодарность за творческий и плодотворный труд в сохранении и развитии языков народов России» (издательство «Дрофа»). Ынчангаш башкывыс Зоя Сартыбаевна Ооржакка байырывысты чедирбишаан, моон-даа соӊгаар ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзеп тур бис.

http://tyvadyl.ru

Обновлено 16.09.2012 11:22
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ