Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Маадыр-оол Ховалыгның чаа ному PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
30.09.2012 21:15

Чогаалчының "Аляска, Австралия, Европа шыпшыктарынче" деп номунда тыва альпинистерниң 2010-2011 чылдарда үнген бедик дагларының дугайында бижээн. Баштайгы эге - "Мак-Кинли - индейлерниң коргунчуг даа". Мында Аляскада, Арктика зоназында турар Соңгу Американың эң бедик доштуг дааның кырынче берге үнүүшкүн дугайында бижээн. Дараазында эге -"Бурунгаар, кайгамчык Австралия!". Бо дээрге Австралияның гимниниң -ыдык ырызының ады-дыр. Сөөлгү эге - "Европа шыпшыы- Эльбурс адаавыста". Бо эге кыска-даа болза, солун чүүлдер хөй... Бо ном - мооң мурнунда үнген "Делегейниң шыпшыктарында тывалар" деп чүгле үш ай иштинде тарай берген номнуң уланчызы.  Бо ийи номнарда делегейниң янзы-бүрү булуңнарындан чаа медээ-билиглерни тыва кижиниң көрүжүнден М.Ховалыг бижээн. Чаа номнуң редактору С.Комбу, чурук каасталгазы М.Чоодунуу. Ону Абаканда "Журналист" типографиязынга 1 муңну парлаан.

"Шын" солун, №113, 2012 ч. окт.2.

Чурукту  http://www.tuva.asia сайтызындан алган.

 

 

 

 

Обновлено 02.10.2012 20:39
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ