Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Ш.Ч.Сат аттыг номчулгалар PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
17.10.2012 06:24

Тываның күрүне университединиң тыва филология болгаш ниити дыл эртеминиң кафедразы филология эртеминиң доктору, профессор, тыва аас чогаалы болгаш литература шинчилекчизи Доржу Сенгилович Кууларның 80 харлаан юбилейинге тураскааткан Ш.Ч.Сат аттыг номчулгаже тыва дыл болгаш чогаал башкыларын, эртем ажылдакчыларын, аспирантыларны, бүгү-ле күзелдиг кижилерни чалап тур.

Эртер чуруму: 8.30-10.00 - Конференцияның киржикчилериниң бүрүткели (филфак, тыва филология болгаш ниити дыл эртемнериниң кафедразы).

9.00 -10.00 - Д.С.Кууларның эртем ажылдарының делгелгези.

10.00 ш.- Конференцияның ажыдыышкыны.

1. Д.С.Кууларның ажыл-чорудулгазы. Илеткелчи Е.Т.Чамзырын.

2.  Байыр чедириишкиннери.

13.00. - Секциялар ажылы.

- дыл эртемнери,

- аас чогаал болгаш чечен чогаал, оларның башкылаашкыны.

 

16.30. - Түңнел хурал.

Конференцияның материалдарын кафедраның чыл чыындызынга парлаар. Дадывыры -300 рубль. Статьяларны парлаан болгаш электроннуг хевирге кафедрага дарый дужаар.

Илеткелчи баш бурунгаар дараазынга адреске демдегледип алыр: Студентилер кварталы, филология факультеди. Тыва филология болгаш ниити дыл эртемнериниң кафедразы. 30, 30А маршруттарының төнчү доктаамы. Дадывыры 70 рубль.

 

 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ