Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Амгы тыва шүлүк чогаалының сайзыралы PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
22.12.2011 21:41

Мындыг аттыг өөредилге ному 2011 чылдың дөрткү кварталында чырыкче үнген. Ооң авторлары - чогаалчылар  Н.Ш.Куулар, М.А.Күжүгет. Бо номда тыва шүлүк чогаалының 1990 чылдардан амгы үеге чедир сайзырал-байдалын сайгарып көрүп, ол үеде чогаадыкчы ажылын бедик деңнелге чорудуп, чаа номнарын үндүрүп турган  М.Б.Кенин-Лопсан, М.Б.Доржу, А.А.Даржай, В.С.Серен-оол, А.С.Бегзин-оол, О.К.Тун-оол, А.К.Үержаа, Н.Ш.Куулар, Р.Д.Лудуп, Э.Б.Мижит оларның тодаргай чогаалдарынга үнелелди берип турар. Ук ном студентилерге бижиттинген-даа болза, школага үстүкү класстарга амгы  тыва чогаалды өөредиринге башкыларга, өөреникчилерге ажыктыг дээрзи чугаажок.

Үндүрүлгениң харыысалгалыг деткикчизи М.Б.Бавуу-Сюрюн. Ном 500 кезек парлаттынган. Ону ТывКУ-нуң филология факультединде Тюркология төвүнден садып ап болур.

Обновлено 22.12.2011 22:03
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ