Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Дагларга ынак эвес тыва кижи чок PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
17.10.2012 22:19

Бөгүн, октябрь 17-де, Тываның Национал музейинге чогаалчы, альпинист Маадыр-оол Бартыштаанович Ховалыгның "Аляска, Австралия, Европа шыпшыктарынче" деп чаа чырыкче үнген номунуң таныштырылгазы болуп эрткен. Россияның Орус географтыг ниитилелдиң Тывада салбырының даргазы, география эртемнериниң доктору, профессор Светлана Суруновна Курбатская байырлыг ужуражылганы башкарып эрттирген. Кежээге үстүнде адаанывыс ниитилелдиң кежигүннеринден аңгыда шүлүкчүлер  С.С.Комбу, Л.Х.Иргит, Т.Х.Очур база чалаткан аалчылар киришкен. Алпинистер М.Ховалыг, М. Сүрүнчап, М.Томочаков, В. Севек чыылганнарның айтырыгларынга харыылап, композитор Амыр Хоюгбанның үделгези-биле "Килиманджаро" деп ыдык ырызын күүсеткеннер. Марианна Сүрүнчаптың адын адаан сезен бир харлыг кырган-авазы Роза Кыргысовна Кенден сөс ап чүве чугаалааш: "Дагларга ынак эвес тыва кижи чок" дээни ханы уткалыг. Ол баштай М.Сүрүнчап Мөңгүн-Тайга шыпшыынче үнер деп баарга, удурланып, а сөөлүнде Памирже үнгеш кээрге, ыыттавастап калганын сактып чугаалаар болду.  Чогаал шинчилекчизи С.Комбунуң медээзи-биле алырга,  М.Ховалыгның аян чорук жанрынга бижээн сериал хевирлиг демдеглелдери чүгле Тывада билдингир эвес, ооң девискээри делгемчип, Красноярск крайның, Санкт-Петербургтуң, Якутияның университеттеринде литература талазы-биле эртемденнерниң сонуургалын оттуруп турар.

Обновлено 17.10.2012 22:57
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ