Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

"Тыва литература" деп чаа сөстүк үнген PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
28.10.2012 10:41

ТР-ниң Культура яамызының база Кызылдың А.Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжиниң Эртем-методиктиг чөвүлелиниң бадылааны-биле  ф.э.к., литература шинчилекчизи, критик  С.С.Комбунуң тургусканы "Тувинская литература" деп сөстүктү чоокта чаа  Россияның Эртемнер академиязының  Сибирьде  "Наука" деп ном үндүрер фирмазы 1 муң кезекке парлаан.

Словарьны ф.э.к., ТГШИ-ниң башкарыкчы эртем ажылдакчызы  Д.А.Монгуш база  Кызылдың А.Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжиниң библиотека салбырының эргелекчизи, ТР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы М.Л.Трифонова редакторлааннар.

360 арынныг номда  тыва чогаалдың үндезилекчилеринден эгелээш, амгы үениң (словарьда 2010 чылга чедир медээлер кирген) 186 чогаалчыларның, критиктерниң, очулдурукчуларның кыска намдарын, библиографиязын киирген, оон аңгыда Тываның Чогаалчылар эвилели, "Алаңтос", "Дамырак", "Исток", "Уран сөстүң бөлгүмү", "Чалгыг", "Чалым-Хая" деп чогаал каттыжыышкыннарының, республикага үнүп турган база ам-даа ажылын уламчылап турар  чогаалга хамаарылгалыг солун-сеткүүлдерден "Дошка", "Кинчини үзе шапканы", "Көжеге", "Революстуң херели", "Халыын-Догаа", "Хей-аът", "Улуг-Хем" сеткүүл, "Чыынды чогаалдар-1", "Чыынды чогаалдар-2", "Шии ному" дугайында солун, ажыктыг медээлерни бижээн.

Номну  Парлалга бажыңының адаккы каъдында "Новости Тувы" садыындан садып ап болур. Тарадыры-биле эвээш экземпляр чоруттунган.

Комбу С.С. Тувинская литература. Словарь. /С.С.Комбу; под ред.: Д.А.Монгуша, М.Л.Трифоновой. - Новосибирск: Наука, 2012.-360 с.

Для литературоведов, преподавателей, студентов, учащихся, работников библиотек, а также, кто интересуется творчеством писателей Республики Тыва.

 

Обновлено 13.11.2012 18:42
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ