Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Тываның "Ирбижиниң" сайтызын номчуп, таныжыңар. PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
29.10.2012 19:55

http://maadyr.com

Шак бо айтыкчы-биле делегей четкизинден (Интернеттен) тыва чогаалчы, аян чорукчу Маадыр-оол Бартыштаанович Ховалыгның кайгамчыктыг ужуралдарының дугайында медээлер, фоточуруктар база видеоүзүндүлер-биле бажыңдан үнмейн чыткаш, таныжып ап болур силер.

Сайт амдыызында орус дылда, удавас англи дылга база ажылдай бээр. Ында оон аңгыда М.Ховалыгның допчу-намдарын, чогаалдарының очулгалары кирген.

 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ