Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Олег Карламович Саган-оолдуң төрүттүнгенинден бээр 100 чылы PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
01.01.2013 21:44

Тыва литератураның үндезилекчилериниң бирээзи, Күш-ажылдың Кызыл Тук ордениниң эдилекчизи, прозачы, шүлүкчү, очулдурукчу, драматург Олег Саган-оол 1913 чылдың январь 1-де Таңды-Тываның Даа кожуунунуң (амгы Чөөн-Хемчик) Шемиге төрүттүнген.

1928 чылда Кызылга моол бижикке өөренип тургаш, эге школаны дооскан. 1930-1935 чылдарда Улан-Удэге моол ажылчын факультетке өөренгеш, Иркутскиниң башкы институдун, СЭКП ТК-ның чанында Дээди партия школазын дооскан.

Кызылдың өөредилге комбинадынга башкылап, Тыва радиокомитедин даргалап, 1946-1971 чылдарда Тываның Чогаалчылар эвилелиниң баштаар черин даргалаан.

Чогаал ажылын 1937 чылда эгелээн. Эң билдингир чогаалдары: "Найырал" (чечен чугаа), "Баян-Таланың кижизи", "Кежиктиг сылдыс" (тоожулар),  "Дөспестер", "Төрээн кижилер" (романнар), "Бир көдээ советте" , "Оттуушкун" (шиилер).

"Ак-көк хемнерниң кижилери" ("Люди голубых рек"), "Тыва  - үелерниң белдиринде" деп барымдаалыг киноларның сценарийлерин бижишкен.

Ооң чогаалдары Россияның иштинге болгаш даштыкыга 16 дылдарже очулдурттунган.

1942 чылдан эгелеп ТАР-ның, 1945 чылдан бээр ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү.

// "Тываның чогаалчылары. Писатели Тувы". М.Б.Ховалыг тург.-н. ар.11.

Обновлено 01.01.2013 22:18
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ