Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

2012 чылдың Шагаазын кажан уткуур бис? PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
15.01.2012 12:05

Кыдат ёзу-биле, Улу чылын 2012 чылдың январь 22-ден 23 дүнезинде уткуур. Улунуң кыдат ады - Лун. Чылдың космос-талазы-биле элементизи - суг, өңү - кара. Чаа чылдың сагыызыны (талисманы) - Кара суг Улу. Тывага чаа чылды кажан уткуурувус ам-даа тода билдинмес. Цеченлинг хүрээзиниң ламаларының чугаазы-биле алырга, Улу чылын 2012 чылдың февраль 21-ден 22 дүнезинде уткуур бис. Ынчалза-даа Бурятияның хурээзи-биле дугуржулга ам-даа болдунмаан хире, чүге дизе лама башкыларның "ыйнаан", "чадавас" дээни чигзинчиг болуп артпышаан.

Обновлено 15.01.2012 12:33
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ