Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Доозарының шылгалдаларынга тыва чогаалга чогаадыглар темалары PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
18.05.2013 20:27

Бо чылын 11-ги классчылар май 24-те тыва дыл болгаш чогаал шылгалдазын дужаарлар. Чылдың-на "Кандыг темалар келирил?" деп айтырыг чүгле өөреникчилерни эвес, а башкыларны, ада-иелерни дүвүредири чажыт эвес. Ынчангаш мооң мурнунда эрткен чылдарда кээп турган  кезек темаларны парладывыс:

1. В.Ш.Көк-оолдуң "Хайыраан бот" деп шиизи - тыва чогаалдың классиктиг чогаалы.

 

2. К-Э. Кудажының "Уйгу чок Улуг-Хем" деп роман-эпопеязында (мөңгүн том) ТАР үезиниң  амыдыралын көргүскени.

3.  С.К.Токаның "Араттың сөзү" деп романында аңгы демисели болгаш тус кижиниң салым-чолу.

4. Кижи- бойдустуң  төлү (О.Сувакпит "Ыылар").

5. Тыва аас чогаалында тоол жанрының онзагай талалары.

6. Аныяаңдан адың камна.

7. С.К.Тока - күрүне баштыңчызы болгаш чогаалчы.

8. Тыва  литературада алдан-маадырларның тура халыышкынының дугайында чогаалдар.

9. О. Саган-оолдуң, С. Пюрбюнуң чогаалдарында малчын кижиниң овур-хевири.

10. С.Сарыг-оолдуң "Саны-Мөге" деп шүлүглелиниң уран-чечени.

11. Тыва маадырлыг тоолдарның онзагайы.

12. Тыва литературада шажын дугайында мээң бодалым.

13. Тыва -- бистиң өргээвис.

14. Четкиге туттунмас дизе... (А.Даржайның "Четкер четкизи").

15. Тыва литературада дайын болгаш тайбың темазы.

16. Караның овур-хевири (В.Ш.Көк-оол "Хайыраан бот").

17. О. Сувакпиттиң чогаалдарында бойдус (экология) темазын чырытканы.

18. О. Сеглеңмейниң "Нина Салчак каникулда", М. Эргептиң "Өдүгенде чайлаг" деп чогаалдарында өөреникчилерниң овур-хевирлери.

19. Тыва улустуң аас чогаалында сөс дугайында үлегер домактарның утка-шынары болгаш амыдыралчы ужур-дузазы.

20. Күш-ажыл - амыдыралдың үндезини.

21. В. Көк-оолдуң "Хайыраан бот" деп шиизинде ол үениң социал байдалын көргүскени.

22. О. Сувакпиттиң лириказының кол угланыышкыннары болгаш онзагайлары.

23. Тас-Баштыгның овур-хевири.

24. Тыва маадырлыг тоолдарда кол маадырның овур-хевири.

25. Төрээн Тывамның амгы болгаш келир үези.

26. Ёзулуг кижи деп кымыл?

27. Е. Танованың "Самынаның сынын тепкеш..." деп шүлүү.

28. О. Саган-оолдуң "Дөспестер" деп романының идей-тематиктиг уг-шии.

29. С.Сүрүң-оолдуң "Авазынга даңгырак" деп тоожузунуң уран-чечени.

30. М. Кенин-Лопсанның "Чүгүрүк-Саралазында" Саадактың овур-хевири.

31. Аваңарга хинчек черле халдатпаңар (А.Даржайның чогаалдарында ие кижи дугайында теманы чырытканы).

32.  Ч. Кууларның "Шораан" деп тоожузунуң уран-чечени.

33. Мээң ынак чогаалчым (шүлүкчүм, драматургум) (амгы тыва литератураның чогаадарынга даяныр).

34. А.Даржайның лириказында үш ыдык: төрээн чер, төрээн чон, төрээн дыл.

35. Салым-чаяан баштаан чүткүл чаагай атка чедирер (Ч.Куулар "Шораан").

36. Кым ыглаар ужурлугул? (О.Сувакпиттиң "Ыыларынга" даяныр).

37. Тыва чогаалда бойдус камгалалының дугайында чогаалдар (С.Сүрүң-оолдуң, О.Сувакпиттиң чогаалдарынга даяныр).

38. Аныяктар -- арат-чоннуң чөлеңгиижи.

39. Араганың кырынга чам үнер (С.Сүрүң-оолдуң "Авазынга даңгырак").

40. Екатерина Танованың лириказы.

41.

 

 

Обновлено 18.05.2013 21:28
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ