Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Тыва дылдың тайылбырлыг словарының II тому чырыкче үнген PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
19.01.2012 20:19

ТР-ниң Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институдунуң эртемденнериниң белеткээни  "Тыва дылдың тайылбырлыг словарының" I тому  ( А-Й ) 2003 чылда Новосибирскиге  ("Наука") парлаттынган, а 2011 чылда үнген II  томунда К-дан С деп үжүкке чедир сөстерниң тайылбырын берген. Ону ф.э.к. Д.А. Монгуш редакторлаан.   Чаа томда 12000 ажыг сөс болгаш 1700 хире быжыг сөс каттыжыышкыннары кирген, ном  798 арынныг, хемчээл талазы-биле  улуг.  Тиражы -1500 кезек. Республикага чижеглээрге, көңгүс эвээш. Бо сөстүк тыва өг-бүле бүрүзүнге турар ужурлуг. Удавас  дистинчек байырлалдар - Шагаа, февраль 23 база Бүгү делегейниң херээженнер хүнү- келир болгай. Чоок кижиңерге, өг-бүлеңерге ёзулуг үнелиг белек бо-дур деп бодаар мен.

Обновлено 13.11.2012 18:36
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ