Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Литературлуг музей: бөгүн болгаш даарта PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
25.01.2012 18:14

Тываның күрүне университединиң филология факультединге “Литературлуг музей: бөгүн болгаш даарта” деп “төгерик стол” болуп эрткен. Аңаа Тываның ат-сураглыг чогаалчылары, университеттиң башкылары, Кызыл хоорайның школаларының тыва дыл болгаш чогаал башкылары киришкен. “Төгерик столдуң” ажылын тургустунуп турар литературлуг музейниң эргелекчи-тургузукчузу Мария Амын-ооловна Күжүгет башкарып эрттирген. Литературлуг музей, ооң ужур-дузазы, ажыл-чорудулгазының хевирлери, сорулгалары болгаш келир үезиниң дугайында ажык чугаа аңаа болган.

Аңаа Тываның улустуң чогаалчызы Екатерина Тановага “Тываның күрүне университединиң хүндүлүг профессору” деп хөрек демдектиг дипломну тывыскан. Чогаалчылар Е.Т.Танова, А.А.Даржай, Ч.Ч.Куулар, Э.Б.Мижит, Н.Ш.Куулар, Ш.М.Суваң олар боттарының бодалдарын чугаалап, санал-оналдарын кииргени өөрүнчүг. “Төгерик столга” чүгле литературлуг музей ажылының дугайында эвес, а төрээн дылывыстың салым-чолунга хамаарыштыр ханы уткалыг чугаа болду. Үе-шагның аайы-биле сайзырал-хөгжүлде эртеминиң кайы-даа адырын бедиктерже ужуктуруп аппаарынга чигзиниг чок, ынчалза-даа төрээн дылывыс, ёзу-чаңчылдарывыс чидирип алыр болзувусса, кым-даа эвес апаар бис дээрзинге хамаарыштыр кижи бүрүзү улуг дүвүрел-биле сагыш-сеткилин үлешти. Ынчангаш бо айтырыгны ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы, Национал школа сайзырадыр институт Чазак деңнелинге чедир тургузуп, салгалдарның сагыш-сеткил культуразын байыдарынга хамаарыштыр тускай хемчег алырының үези келген деп түңнелди “төгерик столдуң” киржикчилери үндүргени чүүлдүг.

Светлана Дачын-Хөө, “Шынның” корр.

Материалды М. Ооржак  2012 чылдың январь 19 -та үнген "Шын" солундан кызыра парлаан.

Фото-чурукту Чингис Саая тырттырган.

Обновлено 25.01.2012 22:07
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ