Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Мерген кыжын безин удуур эвес... PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
17.12.2011 05:44

Салчак Калбакхөрекович Токаның 110 харлаанын республиканың школалары тус-тузунда демдеглеп эрттирген. Бии-Хемниң тыва дыл болгаш чогаал башкылары методкаттыжыышкынының планын ёзугаар Сарыг-Септиң   №2 С.К.Тока аттыг школазынга аалдап барып чордувус. Чогаалчының төрүттүнген хүнүнде ооң чер-чуртунга баары - аас-кежик болбайн канчаар.

 

 

Мерген хемни кежир көвүрүг.

Чурукта: Бии-Хем биле Каа-Хемниң тыва дыл болгаш чогаал башкылары.

Чурукта: 11-ги класстың доозукчузу Монгуш Надежда.

Надя - Албанчының уруу Сүрүңмааның уруу Чашпайның Лиза деп кызының уруу. Ол бодунуң ук-ызыгуурунуң терээн чуруп алгаш, келген аалчыларга чедингири-биле тайылбырлап берип, ол-ла ажылы-биле школачыларның эртем-практиктиг конференциязынга база киришкен болду.

Чурукта: Тас-Баштыгның (Кадынмайның) салгалының чуруу.

Бии-Хемниң башкылары Меңги Ооржак, Урана Маады, Радион Донгак, Зоя Мөңге база Айлана Оюн олар  Мергенниң эриинде.

Чуруктарны Радион Донгак тырттырган.

Тайылбыр:  фоточуруктарны ажыглаарда, бо сайттан алганын айтыры албан.

 

Обновлено 13.11.2012 17:45
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ