Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Чогаадыкчы аныяктарның ужуражылгазы PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
05.04.2012 22:23

Дөрт айның 5-те Кызылдың А.Б.Чыргал-оол аттыг культура колледжизинге ук өөредилге чериниң аныяк башкылары Аяна Оюн, Чойгана Комбу-Самдан (композиторлар), Азияна Ондар-Салчак база Аясмаа Монгуш (ыраажылар), башкы Ульяна Монгуш база шүлүкчүлер Роман Лудуп, Шолбан Монгуш база бо чүүлдүң авторунуң  солун ужуражылгазы болуп эрткен. Аңаа аяк-шайны аартавышаан, чаа шүлүктеривисти сайгарып, хөгжүмчү кыстарның тааланчыг аялгаларын дыңнап, арга-дуржулгавысты солчуп, хей-аът кирген тарап чандывыс.

Мындыг янзылыг чогаадыкчы харылзаа бир ай бурунгаар, тодаргайлаарга, март 5-те болганын сагындырып каалыңар.  Каттыжыышкынның кежигүннеринде  оон аңгыда Радион Донгак, Тайгана Очур, Аида Даржаа дээш оон-даа өске аныяктар бактаап кирип турар болгаш ам-даа күзелдиглер немежири чугаажок. Дараазында аныяк  чурукчулар, даш чонукчулары, театр артистери база биске каттыжар дээрзинге идегеливис улуг.

 

Обновлено 05.04.2012 22:52
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ