Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

"Тос эртине" - үнелиг ном PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
27.04.2012 18:51

Туризм чылының Тывага солун, ажыктыг болуп эрткениниң бир херечизи - "Тос эртине" номунуң 2011 чылда  парлаттынганы.  Ындыг аттыг төлевилелге Тываның 9 эртинезин шилиир сорулга салдынган-даа болза, жюриниң төнчү шиитпири-биле 49 эртинени илереткен. Чер-чуртувус адыш ою дег хензигие болза-даа, ооң кайы хире онзагай, чараш, катаптаттынмазын ук сан-чурагай бадыткап турар.

"Тос эртине" деп аттыг чараш, өңнүг номну Абаканга "Журналиске" парлаан. Ол төлевилелдиң автору- Ш.В.Кара-оол, төлевилелдиң башкарыкчылары -Д.Оюн, А.Хадаханэ. Номнуң каасталгазын болгаш өрүлгезин В.Балчый-оол кылган. Cөзүглелдериниң редакторлары - Ю.Тас-оол, А.Казанцева.

Номну Тываның ном үндүрер черинде садып турар.

 

 

Обновлено 27.04.2012 20:13
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ