Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Тыва чечен чогаалга делегейниң болгаш орус классиктиг литератураларның салдарын шинчилээри PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
27.04.2012 20:14

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы, Тываның күрүне университеди база Национал школа сайзырадыр институт 2011 чылда "Изучение влияния мировой и русской классических литератур на тувинскую литературу" деп номну парлап үндүрген. Бо өөредилге номунуң авторлары: ТывКУ-нуң орус литература кафедразының башкылары И.И.Цыба, Н.Ю.Смолина, Е.Т.Бады-Монге, О.С.Боковели, Г.И.Принцева, Е.В.Ослина.

Номда делегейниң, орус чечен чогаалдың база тыва литератураның аразында харылзааларын тодаргай чижектерге сайгарганы башкыларга, студентилерге база өөреникчилерге өөредиглиг, номчуштуг. Тиражы 100 экземпляр.

Ону Национал школа сайзырадыр институттуң парлалга килдизинден садып ап болур.

Обновлено 13.11.2012 18:35
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ