Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Михаил Дуюнгар - ховар салым-чаяанныг прозачы PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
28.04.2012 20:56

 

2012 чылдын апрель 20-де А.С.Пушкин аттыг национал библиотекага прозачы Михаил Дуюнгарның чогаадыкчы ажыл-ижинге тураскааткан литературлуг кежээ болган. Чогаалчы бистиң аравыска чораан болза, бо хүннерде 60 харлап турар ийик. Ол бистен чеже-даа эрте чоруй барза, кайгамчыктыг чогаалдарны өнчү кылдыр арттырган.


 

 

Ол кежээге чогаалчының ажы-төлү, төрелдери, культура яамызының төлээлери, ТГШИ-ниң эртемденнери, Тываның улустуң чогаалчызы Ч.Ч.Куулар, “Сылдысчыгаш” солуннуң редактору А.С.Шоюн, Национал театрның режиссеру А.К.Ооржак, Кызылдың №2 школазының база ПУ-1-ниң, уран чүүл коледжиниң сургуулдары, Тываның национал оркестриниң “Угулза” аттыг херээжен бөлүү киришкен.

М.Дуюнгарның юбилейинге уткуштур ооң дөргүл-төрели чогаалчының чечен чугааларының “Карактарда чаштар” деп номун парладып үндүргеннер. Ында прозачының мурнунда парлаттынган чогаалдарындан аңгыда чырыкче үнмээн ажылдары база кирген.

А.С.Пушкин аттыг Национал ном саңының медээлеринден.

М. Дуюнгарның "Бөрү дүнү" деп номундан "Бырлаңмаа угбай" деп чечен чугаазын бистиң сайттың "Чечен чугаалар" деп барбазындан номчуп болур силер.

 

Обновлено 13.11.2012 17:37
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ