Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының сайтызы
Интернетти Тыва дылче очулдурарының нарын айтырыглары PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
20.01.2013 18:20

 

Али Александр-оглу Күжүгет,

Тываның Гуманитарлыг шинчилелдер институдунуң төлээзи.

Амгы үеде тыва дыл кырында сайттарның саны элээн көвүдээн:

Дамба-Хуурак Орлан Дайынчы-оглунуң http://orlan.tuva.ru деп сайт,

Куулар Урана Шаңгыр-оол-уруунуң http://kuular.ru/,

Ооржак Меңги Нагаан-оол-оглунуң http://http://тывадыл.рф ,

Тыва дылдың http://www.tyvadyl.ru/,

чаа долдуртунуп турар сайт http://tyvalib.ru/,

Обновлено 20.01.2013 18:25
 
 
Фонд «Дерсу Узала» объявляет форум молодежи «Моя Земля» PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
20.01.2013 17:44

Светлана Мунзук

В 2012 году Фонд «Дерсу Узала» им. М.Мунзука принял участие в открытом конкурсе проектов, имеющих социальное значение. Конкурс проводился Институтом проблем гражданского общества на основании Распоряжения Президента РФ от 3 мая 2012 года N 216-рп "Об обеспечении в 2012 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества". Фонд выиграл Грант на реализацию проекта «Духовный форум молодежи «МОЯ ЗЕМЛЯ», посвященный 100-летию единения России и Тувы и 100-летию г.Кызыла.

«100-летие – это хороший повод осмысления пройденного пути, истории республики, понимания своего прошлого, глубокой краеведческой работы. Это прекрасный шанс наполнить такие важные понятия как «патриотизм», «любовь к родине» реальным содержанием», — это цитата из Послания Главы республики Парламенту Ш. Кара-оола. И сегодня дан старт проекту, который по целям и задачам соответствует поставленным задачам в данном Послании. Была осуществлена рассылка Положения о Форуме. Далее, согласно утвержденному календарному плану, в кожуунах республики пройдут семинары.

 
 
Сат Бүрзекейниң 100 харлаанынга тураскаадып... PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
17.01.2013 16:10

 

Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан

2012 чылдың декабрь 17-18 хүннеринде Чөөн-Хемчик кожуунга фронтучу Сат Бүрзекейниң 100 харлаанынга тураскааткан байырлыг хемчеглер эрткен. Ону Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазының база тыва эки турачыларның салгалдары ниитилелдиң эгелээшкини-биле организастаан.

Сат Бүрзекей Сурас оглу 1912 чылдың август 22-де Даа кожууннуң Хөндергей сумузунуң Чаш-Терек деп черге тараажы, малчын Сат Сурастың өг-бүлезинге төрүттүнген. Ол бичиизинден-не орлан-шоваа, эрес-кежээ, шимченгир аажы-чаңы-биле ады алгаан Ыраажы-Хемниң эриин дургаар эштип, ойнап, балыктап өзүп келген. Шору эр апаргаш, шары-буга мунуп, черни чарып, тарааны бастырып, бодунуң баштайгы күш-ажылчы базымнарын эгелээн.

Тывага үжүк-бижикке өөренир калбак шимчээшкинге Сат Бүрзекей идепкейлиг киришкен. Эге билиглерни шиңгээдип апкаш, боду улус-чонну үжүк-бижикке өөредип турган. Чадаанага чурттап турган орус чон-биле эп-найыралдыг эдержип, харылзажып турганындан орус дылды шору билир кылдыр өөренип апкан.

Обновлено 17.01.2013 16:14
 
   
Презентация переведенной на тувинский язык Николаем Кууларом книги "Искусство быть счастливым на работе" PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
05.01.2013 08:34

Саяна Монгуш, Сохраним Тибет!

Накануне новогодних праздников в Кызыле за чашкой горячего чая собрались "Друзья Тибета", пригласившие к себе столько интересных гостей, что получилось целое заседание Клуба интернациональной дружбы. Главными событиями вечера были запланированы видеопрезентация о походе на Эверест известного альпиниста Маадыр-оола Ховалыга с командой соратников и презентация переведенной на тувинский язык Николаем Кууларом книги "Искусство быть счастливым на работе" американского психолога Говарда Катлера на основе бесед с Его Святейшеством Далай-ламой.

Обновлено 05.01.2013 08:39
 
 
Александр Шоюңнуң инчееэнде чүү барыл? PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
01.01.2013 21:23

Чогаалчы Александр Шоюңнуң "Инчееэмде олчаларым" деп (2011) уругларга бижээни проза номунда чечен чугаалар, очулгалардан (А.Чеховтуң "Эрттир дузапкан", "Хористка" база Ю. Яковлевтиң "Маринаже чагаа", "Мээң ыдымны өлүрүп каан"), аңгыда "Амыдырал- демисел", "Бир-ле катап кышкы эзимге" деп ийи шиилери парлаттынган.

"Амыдырал- демисел" деп 2 кезектиг, 8 көргүзүглүг шииде  школа амыдыралын чырыткан болза, а "Бир-ле катап кышкы эзимге" деп шииде тоолчургу Чаа чыл дугайында бижээн. Киржикчилери: 1-ги, 2-ги Харжыгаш, Соок-Ирей, Бичии Соок, Чайынды, 1-ги Шиви, 2-ги Шиви, Койгун, 1-ги Койгун, 2-ги Койгун, 3-кү Койгун, 1-ги Оор, 2-ги Оор, 3-кү Оор.

Уругларның ынак чогаалчызының чаа номун Тываның Ю.Ш.Кюнзегеш аттыг ном  үндүрер чериниң бүүзезинден садып ап болур.

Обновлено 01.01.2013 21:38
 
   


Страница 21 из 21
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ