Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының сайтызы
ШҮЛҮКТЭЭН ДҮРҮМНЕР PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
30.08.2013 06:15

Ортумак класстарга уруглар тыва дыл кичээлдеринге чамдык дүрүмнерни шээжилээринге бергедежир. Ынчангаштың грамматика материалын элээдилерге солун кылдыр овур-хевир дамчыштыр диргизип, сюжеттиг шүлүкчүгештерже шилчидип чогаадып каарга, оларга сактып алырынга чиик болур дээрзин шенелде бадыткаан. Дараазында шүлүктээн дүрүмнерни башкылар немей чогаадып азы эдип, боттарының ажылынга ажыглай бээр дээрзинге идегелим улуг.

1. Ажык эвес үннерниң үжүктерин шын бижиири.

1.1. Эге дужаал хевиринге баштайгы үннери тыныштыг адаттынар тып, тут, тик, төк, теп, тырт деп кылыг сөстеринден укталган бүгү хевирлерниң эге үннери тыныш чок адаттынар болза-даа, оларның эгезин база-ла т-биле бижиир, чижээ: тып-тывар, тывыш, тывызык; тут-тудар, тудуг, тудугжу, туткууш; тик-тигер; төк-төгер, төктүр; теп-тевер, тептинер, тепкииш, тепсе; тырт- тыртыг, тырткан.

Аңчы ыяш тыпкаш,

Одаг салып, паш тиккен.

Ооз туткууш чокта,

Ажа төктүп, шураан. 

Обновлено 30.08.2013 06:28
 
 
Якутский эпос добрался до Великобритании PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
10.12.2013 20:48

Вести.Ру

В Лондоне издан главный якутский эпос – "Олонхо". Это первый полноценный перевод поэмы о богатыре народа Саха на английский язык. Работу начали еще в 2005 году, когда ЮНЕСКО объявила "Олонхо" шедевром человеческого наследия.

Теперь богатырь народа Саха Нюргун Боотур — The Swift (Стремительный). В Лондоне главный эпос якутского народа заговорил по-английски. Вообще то "Олонхо" не конкретное сказание, а собирательное понятие. Само его название означает "то, что было", это такие якутские былины.

 
 
Көк Ыяш Аът чылын январь 31-де уткуур бис PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
11.01.2014 08:22

VisitTuva

2014 чыл – чөөн чүк санаашкынын езугаар Көк Ыяш Аът чылы. Ол ам удавайн келир. Шагаа бүдүүзүнде Тываның бүгү хүрээлеринге байырлал мөргүлдери болур. «Сүбедей» универсалдыг спорт залы база хөгжүм-шии театры хондур ажылдаар, күзелдиг кижилер мөргүлге олуруп ап болур аргалыг. Дөгээ даанга чаңчыл езугаар даңгаар эртен саң салырының езулалы эртер, а хүндүс Арат шөлүнге янзы-бүрү мөөрейлар, маргылдаалар база театр база филармонияга Тываның уран чүүлүнүң  мастерлериниң концерттери болур.

Обновлено 11.01.2014 08:39
 
   
Бот-өөредилгениң чижек темалары PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
02.06.2013 19:54

 

• Новые аспекты в преподавании тувинского языка в школе.

• Образовательная область «Филология»: новизна целей и задач в подготовке учителя тувинского языка и литературы.

• Культурологический аспект преподавания тувинского языка в школе.

Обновлено 02.06.2013 19:57
 
 
«УЛУГ-ХЕМГЕ» УРАН СӨСТҮҢ УЖУУН УЛААШ… PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
27.10.2013 17:00

Шүлүкчү Роман Лудуптуң 50 харлаанынга 

Лудуп Роман Дамдынович 1963 чылдың сентябрь 28-те Тыва АССР-ниң Эрзин районунуң Нарын сумузунга төрүттүнген. 1980 ч. Нарын ортумак школазын, 1983 ч. Челябинскиниң юридиктиг техникумун дооскан. 1984-1986 чч. Совет Армияның хүрээлеңинге шериг албан хүлээлгезин эрттирген. 2006 ч. Тываның күрүне университединиң филология факльтедин «тыва дыл болгаш литература» деп тускай мергежилдиг дооскан. Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү.

Обновлено 30.10.2013 22:01
 
   


Страница 2 из 21
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ