Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Кол арын
Презентация переведенной на тувинский язык Николаем Кууларом книги "Искусство быть счастливым на работе" PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
05.01.2013 08:34

Саяна Монгуш, Сохраним Тибет!

Накануне новогодних праздников в Кызыле за чашкой горячего чая собрались "Друзья Тибета", пригласившие к себе столько интересных гостей, что получилось целое заседание Клуба интернациональной дружбы. Главными событиями вечера были запланированы видеопрезентация о походе на Эверест известного альпиниста Маадыр-оола Ховалыга с командой соратников и презентация переведенной на тувинский язык Николаем Кууларом книги "Искусство быть счастливым на работе" американского психолога Говарда Катлера на основе бесед с Его Святейшеством Далай-ламой.

Обновлено 05.01.2013 08:39
 
 
Олег Карламович Саган-оолдуң төрүттүнгенинден бээр 100 чылы PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
01.01.2013 21:44

Тыва литератураның үндезилекчилериниң бирээзи, Күш-ажылдың Кызыл Тук ордениниң эдилекчизи, прозачы, шүлүкчү, очулдурукчу, драматург Олег Саган-оол 1913 чылдың январь 1-де Таңды-Тываның Даа кожуунунуң (амгы Чөөн-Хемчик) Шемиге төрүттүнген.

1928 чылда Кызылга моол бижикке өөренип тургаш, эге школаны дооскан. 1930-1935 чылдарда Улан-Удэге моол ажылчын факультетке өөренгеш, Иркутскиниң башкы институдун, СЭКП ТК-ның чанында Дээди партия школазын дооскан.

Кызылдың өөредилге комбинадынга башкылап, Тыва радиокомитедин даргалап, 1946-1971 чылдарда Тываның Чогаалчылар эвилелиниң баштаар черин даргалаан.

Обновлено 01.01.2013 22:18
 
 
Александр Шоюңнуң инчееэнде чүү барыл? PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
01.01.2013 21:23

Чогаалчы Александр Шоюңнуң "Инчееэмде олчаларым" деп (2011) уругларга бижээни проза номунда чечен чугаалар, очулгалардан (А.Чеховтуң "Эрттир дузапкан", "Хористка" база Ю. Яковлевтиң "Маринаже чагаа", "Мээң ыдымны өлүрүп каан"), аңгыда "Амыдырал- демисел", "Бир-ле катап кышкы эзимге" деп ийи шиилери парлаттынган.

"Амыдырал- демисел" деп 2 кезектиг, 8 көргүзүглүг шииде  школа амыдыралын чырыткан болза, а "Бир-ле катап кышкы эзимге" деп шииде тоолчургу Чаа чыл дугайында бижээн. Киржикчилери: 1-ги, 2-ги Харжыгаш, Соок-Ирей, Бичии Соок, Чайынды, 1-ги Шиви, 2-ги Шиви, Койгун, 1-ги Койгун, 2-ги Койгун, 3-кү Койгун, 1-ги Оор, 2-ги Оор, 3-кү Оор.

Уругларның ынак чогаалчызының чаа номун Тываның Ю.Ш.Кюнзегеш аттыг ном  үндүрер чериниң бүүзезинден садып ап болур.

Обновлено 01.01.2013 21:38
 
   


Страница 18 из 18
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ